Trích sách: Microstress – Nghệ Thuật Buông Bỏ Gánh Nặng Cảm Xúc

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG SAI SÓT NHỎ TRONG HIỆU SUẤT Trong bất cứ một tổ chức có tốc độ phát triển nhanh nào, cũng có những người đang phải chật vật với các dự án hợp tác, deadline sát nút và chắc chắn những sai sót trong công việc và hiệu suất cá […]

Trích sách: Microstress – Nghệ Thuật Buông Bỏ Gánh Nặng Cảm Xúc Read More »