Sách tiểu thuyết

Review & tóm tắt: đọc sách và con đường gian nan vạn dặm

ĐỌC SÁCH VÀ CON ĐƯỜNG GIAN NAN VẠN DẶM Một cuốn sách rất hay về chủ đề “đọc sách” của anh Nguyễn Quốc Vương. Cuốn sách không chỉ đề cập tới vai trò to lớn của đọc sách với mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà là của toàn xã hội. Một xã hội muốn

Review & tóm tắt: đọc sách và con đường gian nan vạn dặm Read More »